+36 70 5458000 / kapcsolat@gazdakonyvek.hu

  Adatkezelés, adatvédelem

  A Notabene 94. Bt., a Gazdakönyvek webáruháza üzemeltetője elkötelezett a vásárlók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

  A Notabene 94. Bt. a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  Az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához és a kiszállításhoz használja fel és csak a megrendelő által megjelölt futárszolgálatnak adja át.

  A Notabene 94. Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló rendelete (GDPR)

  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

  A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

  A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

  A Notabene 94. Bt. adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

  A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.

  Kiegészítés: 

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatása az adatvédelmi nyilvántartás megszűnéséről, valamint a nyilvántartás adatkezelők és feldolgozók általi vezetéséről

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel az adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja az adatkezelőket és az adatfeldolgozókat. 
  1. 2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), mely a hatálya alá tartozó adatkezelések vonatkozásában nem ír elő kötelezően hatósági nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára. A GDPR ezen kötelezettség helyett a 30. cikkében – az ott meghatározott adatkezelések vonatkozásában – az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára nyilvántartás vezetését írja elő saját adatkezelési tevékenységeikről a GDPR-ban írt tartalommal, amelyet azonban sem bejelenteni, sem előzetesen jóváhagyatni a hatóságokkal nem kell.

  2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) a hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében a nyilvántartás vezetését az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó kötelezettségévé teszi. 

  3. A Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartás jogintézménye megszűnt, így az adatkezelők bejelentési kötelezettsége is, egyben a Hatóságnak az adatkezelések hatósági nyilvántartásával kapcsolatosan semmilyen feladat- vagy hatásköre, felhatalmazása nincsen. Ennek megfelelően az adatkezelés nyilvántartásba vételére vonatkozó bejelentésekkel a Hatóság semmilyen további érdemi intézkedést nem tesz.

  4. A GDPR és az Infotv. csupán a következő két esetben ír elő bejelentési kötelezettséget a Hatóság felé: • az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége, továbbá • az adatvédelmi incidensek bejelentése tekintetében.

  5. További kérdések ügyében a Hatóság telefonos ügyfélszolgálata [+36 (1) 391-1400] ügyfélszolgálati időben – kedd és csütörtök – 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között – áll rendelkezésére.”